De droom loslaten

De droom loslaten


Roos is een roos is een roos is een roos….dichtte ooit Gertrude Stein
Wat te denken van: droom is een droom is een droom is een droom?
Heel diep zitten we erin
Ingezwachteld als een mummie 
Zo strak zit de droom om ons heen
Een roos wordt zo echt
De bloem, de schrik van de doorns
Maar het licht, dat werkelijk de roos is
En het licht dat wij zijn
Is onzichtbaar voor ons, 
Wij zien gewoon de roos de roos de roos
Ons beeld van de roos
Ons gevoel van pijn bij de doorns
Maar de roos is het licht
Het licht is het licht is het licht…
Voer die denkwijze door en er is alleen oneindig licht
Als WIJ dat zijn……
Dan lossen die zwachtels op
Zijn we niet dood
Maar zien alleen leven:
Leven is leven is leven is leven...Letting go of the dream


Rose is a rose is a rose is a rose...Gertrude Stein once wrote

But what about: dream is a dream is a dream is a dream?

How deep in it are we

Bandaged like a mummy,

The dream so tight around us

A rose becomes so real

The flower, the fear of the thorns

But the light, what the rose really is

And the light that we are

Is invisible to us,

We just see the rose the rose the rose

Our image of the rose

Our feeling of pain with the thorns

But that rose, is indeed the light

Light is the light is the light…

Stay with that mindset and there is only infinite light

If we are THAT……

Then those bandages dissolve

And we are not dead at all

But only see life:

Life is life is life is life….
Illustratie/illustration: Helen de Rop

Gedicht/poem: Valentine Laout (geïnspireerd op Gertrude Stein’s ‘Rose is a rose is a rose is a rose')

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *