Love together homepageafbeelding

Wat is A Course in Miracles?


A Course in Miracles is een pad van spirituele ontwikkeling in de vorm van een educatieve cursus die bestaat uit een tekst, een werkboek voor studenten en een handleiding voor docenten. Het doel is om opnieuw te leren wat onze basisperceptie is van de werkelijkheid en deze nieuwe perceptie uit te breiden naar anderen, zodat we zowel geluk kunnen geven als geluk kunnen ontvangen.

De Cursus heeft geen menselijke auteur in de conventionele zin, maar is geschreven door een proces van innerlijk dicteren. Helen Schucman (1909-1981) en William Thetford (1923-1988) waren gerespecteerde psychologen die aan de top van hun vakgebied werkten aan het College of Physicians and Surgeons van Columbia University in New York City. In de zomer van 1965, na jaren van conflict met elkaar en binnen hun afdeling, hield Bill een hartstochtelijke toespraak tot Helen waarin hij zei: "Er moet een andere manier zijn" - een manier waarop mensen konden samenwerken in plaats van concurreren. Helen verraste hem door te zeggen dat ze zich bij hem zou voegen in deze nieuwe aanpak. Het was een zeldzaam moment van samenkomen, waarvan ze wisten dat het een belangrijk moment was, maar waarvan de gevolgen nog veelomvattender zouden zijn dan ze zich hadden kunnen voorstellen.


Helen, een zelfverklaarde 'militante atheïst', kreeg al snel een reeks innerlijke visioenen, heldere dromen en paranormale ervaringen. Totdat ze, in de herfst van 1965, een innerlijke stem tegen haar hoorde zeggen: "Dit is een cursus in wonderen, maak alstublieft aantekeningen." Dezelfde stem vertelde haar dat ze ermee had ingestemd dat A Course in Miracles haar bijdrage was aan een groter plan om de voorwaartse spirituele vooruitgang van de mensheid te herstellen.


Zo begonnen zeven jaren van het “opschrijven” van A Course in Miracles. Helen schreef de woorden van de innerlijke stem op in steno-notitieboekjes en dicteerde later aan Bill wat ze had geschreven, die het zou uittypen. Ze verzette zich soms tegen het opnemen van dictaten en maakte vaak ‘ruzie’ met de lessen van de Cursus, maar ze deed haar uiterste best om getrouw vast te leggen wat ze hoorde. Ondanks haar scepsis dwong de Cursus duidelijk veel respect van haar af. In haar autobiografie schreef ze over "de specifieke combinatie van zekerheid, wijsheid, zachtheid, duidelijkheid en geduld die de Stem kenmerkte".  Zij en Bill beschouwden de Cursus als een heilige taak die hen was toevertrouwd en Helen noemde het uiteindelijk haar levenswerk.


Toen in 1976 A Course in Miracles eenmaal werd gepubliceerd, had het een soortgelijk effect op de lezers. Zij maakten er, net als Helen, vaak 'ruzie' mee, maar verleenden het tegelijkertijd een enorme autoriteit, en velen wijdden er hun leven aan. Sinds de publicatie van de Cursus zijn er bijna drie miljoen exemplaren verkocht. Het is een moderne spirituele klassieker geworden.


Hoe A Course in Miracles te studeren?

A Course in Miracles is in de eerste plaats een cursus, een educatief programma. Het is ontworpen om zijn studenten door een proces te leiden van het internaliseren van een denksysteem. In dit proces leren we wat de Cursus wonderen noemt in onze geest te accepteren en deze naar anderen uit te breiden. Wonderen genezen de perceptie van degene die ze ontvangt. Elk van de drie delen van de cursus duidt op een andere fase in dit algehele proces. (De boekdelen hoeven niet op volgorde te worden gedaan, maar ze zijn gerangschikt in een logische volgorde die de algehele voortgang weerspiegelt waarvan de cursus lijkt te verwachten dat de studenten ze doorlopen.)


Volume 1: de tekst

De tekst is het eerste, langste en belangrijkste deel. Het vormt de "theoretische basis" van de cursus. De tekst is een meesterwerk van spiritueel denken. Terwijl het ons door honderden onderwerpen leidt, beginnen de betekenissen die we aan de wereld hebben toegewezen weg te vallen, waardoor in alles een nieuwe betekenis wordt onthuld. Dit gebeurt zelfs op taalniveau. De Cursus gebruikt bekende termen, maar vult ze met een nieuwe betekenis, waardoor elke term een ​​microkosmos van zijn denksysteem wordt. Als gevolg hiervan is de tekst niet gemakkelijk te lezen. Om er de vruchten van te plukken, moeten we er echt mee bezig zijn en blijven door middel van een dagelijkse routine. De Cursus vraagt ​​ons om de woorden langzaam en zorgvuldig te lezen en na te denken over wat ze betekenen. Het vraagt ​​ons om ze persoonlijk op te vatten en ze als praktisch te behandelen, als meer dan een intellectueel spel. Als we dit doen met de Tekst, zullen we ervaren dat ons oude wereldbeeld langzaam wordt ontmanteld en dat er in plaats daarvan een nieuw wereldbeeld ontstaat.


Studie van de tekst is de eerste fase van het programma van de cursus. Het is hier dat het denksysteem van de Cursus in eerste instantie bij ons opkomt. Dit is slechts het begin van het proces, maar het is de basis voor alles wat volgt.


Volume 2: het werkboek

Het tweede deel, het werkboek, bevat 365 lessen, één voor elke dag van het jaar. In elke les (met uitzondering van evaluatielessen), nemen we een enkel cursusidee en oefenen we dit op specifieke manieren gedurende de dag. Als we het toepassen op onszelf, op anderen en op onze dagelijkse situaties en gebeurtenissen, verandert onze waarneming en zien we een en ander met nieuwe ogen. We voelen vrede waar we voorheen angst en opwinding voelden. We leren uiteindelijk om elke dag in vrede te omhullen. Zo beginnen we de dag in vrede, vernieuwen die de geheel dag door en herstellen de vrede wanneer ze wordt verstoord. Zo kunnen we de dag eindigen met rusten in diezelfde vrede. Met dit doel leert het Werkboek ons ​​een verscheidenheid aan verschillende praktijken. Het heeft geheel eigen methoden van meditatie en gebed. Het Werkboek is dus in feite een trainingsprogramma binnen het systeem van spirituele oefening van de Cursus. Ook al is het ontworpen als een eenjarig programma, het is bedoeld om een ​​levenslange gewoonte van spirituele oefening te geven, om ons een nieuwe innerlijke manier van leven in te leiden.

Het oefenen van het werkboek is de tweede fase in het curriculum van de cursus. Door oefening worden dezelfde ideeën die we in de tekst hebben geleerd dieper geïnternaliseerd. Ze worden steeds meer de lens waardoor we zien en de bron van wat we voelen.


Volume 3: Handleiding voor leraren

Hoewel de handleiding voor docenten door elke student kan worden gelezen, is deze geschreven voor degenen die de tekst en het werkboek hebben voltooid en die het denksysteem van de cursus nu uitbreiden naar en doorgeven aan anderen. De handleiding richt zich op twee vormen van deze uitbreiding. De eerste vorm is die van de leerkracht van leerlingen, waarin een meer ervaren cursist van de Cursus de rol van mentor speelt en een leerling vakkundig langs het pad van de Cursus begeleidt. Dit is blijkbaar de voorkeursmethode van de Cursus voor het lesgeven en leren van het curriculum. De andere vorm is die van een genezer die naar mensen met gezondheidsproblemen gaat en de genezende kracht van vergeving in hun geest laat schijnen. Uitbreiding naar anderen kan naast deze nog vele vormen aannemen, maar de essentie ervan is simpelweg het geven van liefde, meestal op heel gewone manieren.

Uitbreiding is de derde en laatste fase in het programma van de cursus. Hier nemen we hetzelfde denksysteem dat we in de tekst hebben bestudeerd en in het werkboek hebben geoefend en breiden het uit naar anderen in de vorm van uitingen van liefde. Dit komt zowel ons als hen ten goede, want als we een idee weggeven (zoals liefde), versterken we de aanwezigheid ervan in onze eigen geest. Zoals de cursus zegt: 'Alles wat je onderwijst, leer je. Onderwijs alleen liefde en leer dat liefde van jou is en jij liefde.” Door uitbreiding krijgt het denksysteem van de Cursus zijn laatste bekrachtiging in ons, zodat het eindelijk ons ​​totale geloof afdwingt. De nieuwe betekeniswereld die we voor het eerst in de Tekst tegenkwamen, is nu de enige betekenis geworden die we in onszelf en in alle dingen zien.


Wie is de Heilige Geest, in A Course in Miracles?

De heilige Geest is de derde persoon in de Heilige Drie-eenheid, God’s antwoord op de afscheiding, de Stem voor God en van God, onze innerlijke leraar, de communicatie link tussen God en zijn afgescheiden zonen (dat zijn alle levende wezens), de brug tussen kennis en perceptie. God creëerde de Heilige Geest toen de zonen zich afscheidden van Hem en plaatste de Heilige Geest in elke slapende ziel als een roep tot ontwaken. De Heilige Geest woont in het deel van onze geest dat correct kan waarnemen (in tegenstelling tot het ego-deel). De Heilige Geest heeft de speciale functie, de afscheiding op te heffen, zodat al God’s kinderen terug kunnen keren naar huis. De Heilige geest is met alles wat Hij/Zij doet, zich totaal bewust van zowel de werkelijkheid als van illusies.


Wie is Jezus in A Course in Miracles?

Jezus is een van God’s zonen (kinderen), gelijk aan ieder ander, maar hij was de eerste die zijn speciale functie en daarmee zijn deel van het plan van de Verlossing (een reddingsplan!). Dit maakte hem tot de leider van dit plan en ook de manifestatie (een van de manifestaties) van de Heilige Geest. Hij kan voor ons een voorbeeld zijn wanneer we beslissingen nemen, hoe we denken, ons leren en voor onze wedergeboorte. Hij demonstreerde in zijn leven op perfecte wijze hoe je thuis kunt komen door middel van ware vergeving. Tijdens zijn kruisiging, leerde hij ons dat zelfs verkeer je in de meest extreme omstandigheden, en wordt je aangevallen, je in wezen  toch niet daadwerkelijk kwaad kan worden gedaan.  Door zijn Opstanding zette hij de Verzoening in stand en bracht ons allen thuis. Echter, wij geloven dat we nog steeds hier zijn. Daarom is hij een levende aanwezigheid in onze geest, die ons helpt en met ons werkt om ons te brengen tot de realisatie dat we allang thuis zijn. Deel van zijn functie was het doorgeven van A Course in Miracles “This course has come from him…”:  Through its words, he speaks to us, teaches us and guides us home. He calls us to join with him, but only so that we can receive his love, his faith and trust in us, and his liberating teaching, and so that we can extend his love to the world.”


Wat is het ego in A Course in Miracles?

Het hele zelf dat je denkt te zijn, het 'ik' dat je denkt te zijn. Dit zelf is niet echt, het is door jou gemaakt en het is eigenlijk slechts een overtuiging: het geloof dat je een aparte entiteit bent - een afgescheiden geest die in een afgescheiden lichaam leeft - dat je je eigen persoonlijke geschiedenis en toekomst hebt, je eigen wil en privé gedachten, die je zelf creëert en in stand houdt. Dit is niet wie je bent en dus is het ego een tegenstrijdigheid, een krankzinnig geloof, een verkeerde identiteit. Het ego staat in directe, fundamentele en totale oppositie van God. De basale gemoedstoestand van het ego is angst voor God, de angst dat het zal verdwijnen in Zijn Liefde en Eenheid. Zijn enige motivatie is om zijn ‘bestaan’ te beschermen tegen de ‘dreiging’ van God en van zichzelf, door een permanente, eeuwige realiteit te maken. Het doel is om God te overwinnen en te doden en Hem te verstoten van Zijn troon. Om dit te doen moet het je eeuwige trouw behouden (als de maker) en tegelijkertijd proberen je te doden, aangezien je Gods Zoon bent. Het hoopt dit paradoxale doel te bereiken door je over te halen om voortdurend alles, inclusief jezelf, aan te vallen. Door je te beloven dat een aanval je plezier en veiligheid zal brengen, behoudt het je trouw. Toch weet het ego dat een aanval in werkelijkheid de dood zal brengen, aangezien een aanval je doet geloven dat je het verdient om voor je zonden te sterven. Het ego is echter slechts een idee en heeft dus nooit effect gehad op wie je werkelijk bent. Het heeft geen macht over je en kan worden opgegeven wanneer je maar wilt, waarna het gewoon verdwijnt.


(Bron: website Circle of Atonement en A Course in Miracles - Complete & Annotated Edition)


Voor meer uitleg van termen die worden gebruikt in A Course in Miracles, zie de uitstekende Glossary pagina op alfabetische volgorde van de Circle of Atonement, in het Engels.